Onderwys

Sonja Mapumulo
Direkteur
Melissa Du Pont
Menslike Hulpbronne vir Skole

KOMMENTAAR VIR BEPEINSING

Geleenthede word gebied vir ons om ‘n goeie invloed op ons kinders uit te oefen – geleenthede wat ongelukkig ontglip laat word as ons ons kinders na ander skole stuur. As nie-SDA ouers die voordeel van ons skole sien en hulle hul kinders hierheen wil stuur, wat skort by ons?

Die persentasie SDA-leerders by ons skole dui ‘n gebrek aan ondersteuning onder ons eie lidmate.

Dit offer die voordeel van ‘n wonderlike geleentheid om te evangeliseer, maar waarom mis ons uit?

As ons tog ons skole sou ondersteun, sou ons soos deur  navorsing getoon, die langtermynvoordele in die bereiking van ons gemeenskaplike geestelike doelwitte, oes.

ONS SKOLE EN SOMMIGE STATISTIEKEPATERSON PARK PRIMÊRE

Tenth Straat 3, Orange Grove, Johannesburg.
Tel: 011 640 4126
admin@patersonparkschooljhb.co.za
www.patersonparkschooljhb.co.za

 

Mission Statement
A holistic education which concentrates on
developing their pupils’ spiritual, cognitive,
social, emotional and physical abilities
in an inclusive, non-discriminatory milieu.

Vision
To know, experience & share our hope in
Jesus Christ


 
PRESDA PRIMARY

Plot 91, Saints Straat, Zwavelpoort, Pretoria.
Tel: 012 996 1629
presdaprimary@gmail.com

 

Missieverklaring
Om Christus-georiënteerde onderrig aan te bied
en om leerders na kennis, vaardigheid en
diens te lei.SEDAVEN PRIMARY

Sedaven Pad, Boschhoek Plaas, Heidelberg.
Tel: 016 342 0621
sedavenprimaryschool@gmail.com
https://sedprim.adventisthost.org

 

Mission Statement
To introduce learners to Jesus,
to nurture love for God and fellow man.
To teach learners to think and to do.
To inspire and empower to serve
God and mankind.

Vision
To be a beacon of light.SEDAVEN HIGH

Sedaven Estate, R42 Vereeniging Rd, Heidelberg.
Tel: 016 342 0501/02
principal@sedaven.co.za
http://www.sedaven.co.za

 

Mission Statement
To prepare our young people
for responsible citizenship
in this world and the world to come.

Vision
To be a Christian school of EXCELLENCE
producing a well – balanced
high calibre learner.WEST RAND SDA PRIMARY

Cnr. 4th Ave & Thornton Rd, Westdene, JHB, 2092.
Tel: 011 673 3835

Mission Statement
To guide and instruct learners to attain a level of mental, moral & spiritual maturity
and to equip them to become responsible citizens for this world & the world to come.

Vision
To know Jesus & to make Him known by touching the lives of others.