Ministeriële & Opleiding

Dr Dave Spencer
Direkteur
Adele vd Merwe
Sekretaresse

Die missie van die Ministeriële Vereniging van die NKSA is om die volgende persone te bedien:

  1. Sy Predikante
  2. Predikantsgesinne
  3. Afgetrede predikante
  4. Sy administrateurs
  5. Sy direkteure
  6. Sy plaaslike kerk ouderlinge
  7. Sy plaaslike kerk diakens en diakonesse

Hierdie vereniging word gedryf deur die volgende visie: Om gemotiveerde, lewendige, toegewyde en geestelike leierskap by sy leiers aan te moedig.

 

Nuttige skakels hieronder:
(Ministry Magazine)
(Ministry in Motion)
Predikante: Leierskaps Opleiding
Ouderling tydskrif (Elder’s  Digest
Ouderlinge: Opleidings Hulpbronne
Ouderlinge: Leierskap Sertifisering
Ouderlinge: Leierskap Opleiding
Diakens & Diakonesse: Leierskaps Opleiding
Hulpbronne vir Predikantsgade (Ministerial Spouses)
Tydskrif Argief
Pastors’ Kids (PK)
Hulpbronne vir Ouderlinge se gade
Evangelisasie Hulpbronne
Amptelike Wêreldkonferensie verklarings, riglyne en dokumente