NUWE NKSA PRESIDENT & UITVOERENDE SEKRETARIS

————————-

EK SAL GAAN

Volgens die Groot Opdrag, die Wêreldkonferensie se “I Will Go” inisiatief en ‘n begrip van ons plaaslike uitdagings, sit die NKSA hiermee sy doelstellings vir 2020-2022 en verder, uiteen.


KERN STRATEGIESE AREAS
VIR 2020 – 2022

 1. Missie: Sendingbeweging
 2. Opvoeding: Opvoedkundige Voortreflikheid
 3. Digitalisering: Digital Aflewering

 

Area 1: Missie

Die NKSA is geesdriftig daaroor om mense na Christus te lei, hulle toe te rus en hulle versorg om dissipels te word wat ‘n las het om die Drie Engele Boodskappe liefdevol te deel.

 

 

Area 2: Opvoeding

Die NKSA glo in die herstel van God se beeld in die mens deur opvoeding, en is verbind om kwaliteitskole te bedryf wat finansieël volhoubaar is.

 

 

Area 3: Digitalisering

Die NKSA glo daarin om tegnologie te benut, in ooreenstemming met verskuiwings in die samelewing, doelmatigheid, doeltreffendheid, kostebesparing, beter diens, aanspreeklikheid, behouding van korporatiewe intelligensie, ens. – alles met die doel om sending te versterk.

 

Vir meer inligting oor ons Strategiese Plan klik hier.

————————

Ons Missie

Die Missieverklaring vir die Noordelike Konferensie van Sewende-dag Adventiste in Suid-Afrika:

 • Maak Christelike dissipels van alle mense.
 • Leer hulle gehoorsaamheid aan alles wat Jesus beveel het.
 • Rus hulle toe om die Drie Engele Boodskap te verkondig ter voorbereiding van Jesus se wederkoms.

Wat ‘n voorreg vir elke gelowige om hierdie missieverklaring nie net teoreties op papier te lees nie, maar ook om dit daagliks prakties uit te leef. Dit is en bly ons grootste getuienis ten gunste van God en Sy koninkryk. Ek vertrou dat dit u ervaring sal wees terwyl u sonder versuim God se wingerd bearbei.

Waardes

 • Gebed
 • Dissipelskap
 • Aanspreeklikheid
 • Kommunikasie
 • Integriteit
 • Respek
 • Eendrag
 • Deernis
Gebed Ons koester persoonlike, korporatiewe en omskeppende gebed en voorbidding wat, onder leiding van die Heilige Gees, al ons bedrywighede deurdrenk.
Dissipelskap Ons koester die Leef Evangelisasie As Dissipels inisiatief as ons kern getuienismetode.
Aanspreeklikheid Ons koester aanspreeklikheid en aanvaar verantwoordelikheid vir die gevolge van ons dade.
Kommunikasie Ons koester doeltreffende, vrymoedige, eerlike en pertinente kommunikasie op alle vlakke van ons organisasie.
Integriteit Ons koester integriteit getoon deur eerlikheid, opregtheid, regverdigheid en sterk morele waardes.
Respek Ons koester respek vir die behoeftes, gevoelens en menings van alle mense deur hulle op ‘n positiewe wyse te hanteer.
Eendrag Ons koester eendrag te midde van verskeidenheid deur die aanmoediging van spanwerk en die nastrewe en bevordering van versoeningsbediening.
Deernis Ons koester deernis deur Christelike liefde en welwillendheid aan te neem.

GLO SY PROFETE

Glo Sy Profete, die opvolger van Herleef deur Sy Woord, is 'n vyfjaarprogram wat deur die Bybel en geselekteerde Ellen White geskrifte werk.

LEES VANDAG SE HOOFSTUK TEKEN IN VIR DIE DAAGLIKSE E-POS


Oordenking

In 2015 se Wêreldkonferensie sessie wat in San Antonio plaasgevind het, was daar 'n snaakse, maar aangrypende oomblik wat die uitvoerende sekretaris van die organisasie GT Ng meegebring het. Hy het opgestaan ​​om sy wonderlike verslag oor die groei van die kerk wêreldwyd te gee en dan het hy 'n retoriese vraag gestel aan die meer as 2500 afgevaardigdes wat in die vergadering vergader het. "Weet u die daaglikse persentasie waarmee die SDA -kerk wêreldwyd groei?" vra hy. Natuurlik het die afgevaardigdes vinnig 'NEE' geantwoord, maar met 'n gevoel van deeglike verwagting. 'Ek weet ook nie', antwoord hy. Ek is ook gevra oor die teodisee (die geregtigheid van God in die lig van menslike lyding). Eers het ek allerhande teologiese verskansels deurgemaak om God te verdedig (asof Hy beskerming teen my nodig gehad het) net om my in 'n meer filosofiese moeras te bevind as toe ek die gesprek begin. Maar ek het sedertdien geleer om te sê: "Ek weet ook nie). Maar wat ek verseker weet, sal ek jou vertel.

LEES MEER