Coronavirus (COVID-19)

22 Mei 2020 – Boodskap vanaf die Hoof Finansiële Beampte

15 Mei 2020 – Boodskap vanaf die Uitvoerende Sekretaris

8 Mei 2020 – Boodskap vanaf die President

Hiermee informasie en besluite ten opsigte van die Coronavirus (COVID-19) wat ons almal raak.

————————

Ons Missie

Die Missieverklaring vir die Noordelike Konferensie van Sewende-dag Adventiste in Suid-Afrika:

 • Maak Christelike dissipels van alle mense.
 • Leer hulle gehoorsaamheid aan alles wat Jesus beveel het.
 • Rus hulle toe om die Drie Engele Boodskap te verkondig ter voorbereiding van Jesus se wederkoms.

Wat ‘n voorreg vir elke gelowige om hierdie missieverklaring nie net teoreties op papier te lees nie, maar ook om dit daagliks prakties uit te leef. Dit is en bly ons grootste getuienis ten gunste van God en Sy koninkryk. Ek vertrou dat dit u ervaring sal wees terwyl u sonder versuim God se wingerd bearbei.

Waardes

 • Gebed
 • Dissipelskap
 • Aanspreeklikheid
 • Kommunikasie
 • Integriteit
 • Respek
 • Eendrag
 • Deernis
Gebed Ons koester persoonlike, korporatiewe en omskeppende gebed en voorbidding wat, onder leiding van die Heilige Gees, al ons bedrywighede deurdrenk.
Dissipelskap Ons koester die Leef Evangelisasie As Dissipels inisiatief as ons kern getuienismetode.
Aanspreeklikheid Ons koester aanspreeklikheid en aanvaar verantwoordelikheid vir die gevolge van ons dade.
Kommunikasie Ons koester doeltreffende, vrymoedige, eerlike en pertinente kommunikasie op alle vlakke van ons organisasie.
Integriteit Ons koester integriteit getoon deur eerlikheid, opregtheid, regverdigheid en sterk morele waardes.
Respek Ons koester respek vir die behoeftes, gevoelens en menings van alle mense deur hulle op ‘n positiewe wyse te hanteer.
Eendrag Ons koester eendrag te midde van verskeidenheid deur die aanmoediging van spanwerk en die nastrewe en bevordering van versoeningsbediening.
Deernis Ons koester deernis deur Christelike liefde en welwillendheid aan te neem.

GLO SY PROFETE

Glo Sy Profete, die opvolger van Herleef deur Sy Woord, is 'n vyfjaarprogram wat deur die Bybel en geselekteerde Ellen White geskrifte werk.

LEES VANDAG SE HOOFSTUK TEKEN IN VIR DIE DAAGLIKSE E-POS


Gauteng 2018

Wat is Gauteng 2018? Gauteng 2018 is 'n korporatiewe gemeenskapsverantwoordelikheid en morele vernuwingsprojek wat ontwerp is deur die Sewende-dag Adventiste Kerk.

LEES MEER


Totale Lidmaat Betrokkenheid

Totale Lidmaat Betrokkenheid is 'n volskaalse wêreldkerk-evangelistiese beweging wat die betrokkenheid teweegbring van elke lid, elke kerk, elke administratiewe entiteit, elke soort openbare-,  persoo…

LEES MEER


Oordenking

Soos die jaar verloop voel dit asof tyd al hoe vinniger begin verbystap. Ek weet dit is nie so nie, maar dit verander nie ons persepsie daarvan nie. Dieselfde is waar van ons lewe. Psalm 90:10 heet: “Die dae van ons jare — daarin is sewentig jaar, of as ons baie sterk is, tagtig jaar; en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet; want gou gaan dit verby, en ons vlieg daarheen.”

LEES MEER