Please scroll down for Downloads

Blaai asseblief na onder vir Dokument Aflaai

Director: Lynn Rossouw

Secretary: Candice Pretorius  pretoriusc@nc.adventist.org

Click on Icon above for Resources

Klik op Ikoon bo vir hulpbronne

Click on Icon above for Resources

Klik op Ikoon bo vir hulpbronne

Click on Icon above for Assorted Resources

Klik op Ikoon bo vir Geassorteerde Hulpbronne

GC Children’s Ministries Website

Coming soon

Children’s Camp Meeting
Children’s Church
Children’s Leadership Certification
Children’s Prayer Meeting
Children’s Sabbath
Kids in Discipleship
Organizing Children’s Ministries in the Local Church
Children’s Tithe & Offering Envelopes and Guides
Resources & Downloads
SDA Church Child Protection Policy & Procedures
Vacation Bible Experience
Kids Count Campaign

 

Inligting kom binnekort

Kinderkampvergadering
Kinderkerk
Kinders se Leierskap Sertifisering
Kinder Gebedsbyeenkoms
Kinders se Sabbat
Kinders in Dissipelskap
Organisering van kinderbedienings in die plaaslike kerk
Kinders se tiendes- en aanbodkappe en -gidse
Hulpbronne en aflaaie
SDA Kerkbeskermingsbeleid en -prosedures
Vakansiebybelervaring
Kids Count veldtog

 

 

Free WordPress Themes, Free Android Games